DANH MỤC SẢN PHẨM

Gpos

Máy in hóa đơn không dây POS 5807DD Sale

Máy in hóa đơn không dây POS 5807DD

1.450.000 đ 1.750.000 đ
Máy in hóa đơn không dây POS 5809DD Sale

Máy in hóa đơn không dây POS 5809DD

1.150.000 đ 1.750.000 đ
Máy bán hàng GPOS QT-66 1 Màn Hình[J1900/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng GPOS QT-66 1 Màn Hình[Core i5-4310U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng GPOS QT-66 1 Màn Hình[J1900/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng GPOS QT-66 2 Màn Hình[Core i7-4500U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng GPOS QT-66 2 Màn Hình[J1900/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng GPOS QT-66 2 Màn Hình[Core i7-4500U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng cảm ứng GPOS Q5 [J1900/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng cảm ứng GPOS Q5 [i5 4310U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng cảm ứng GPOS Q5 [J1900/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng cảm ứng GPOS Q5 [i7 4500U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng cảm ứng GPOS Q5T [i5 4310U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Máy bán hàng cảm ứng GPOS Q5 [i7 4500U/4gb/64gb] Bảo Hành 1 Đổi 1 03 ThángSale
Adapter máy bán hàng POS [12v-5A] Sale

Adapter máy bán hàng POS [12v-5A]

500.000 đ 790.000 đ
Màn hình hiển thị giá VFD 2200 Plus Sale

Màn hình hiển thị giá VFD 2200 Plus

1.450.000 đ 2.250.000 đ
Adapter máy bán hàng POS [12v-5A] Sale

Adapter máy bán hàng POS [12v-7A]

700.000 đ 790.000 đ